Shenzhen Kangtai Electrical Equipment Co., Ltd.-Manufacturer of SF6 Gas Insulated Switchgear

中文版

English

Add Favorites

Online message

Hotline

contact skype id: yibing2012

Shenzhen Kangtai Electric Equipment Co., Ltd.

1FL,BLDG.C,37 Zhenxing road,Li Yu He Industrial Area,loucun Gongming community, Guangming District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-26513107    Fax: +86-755-26513081


Overseas Department:

1103A, 88 Zhang Yang Road, Pudong, Shanghai 200122, China

Tel:+86-21-58775201   Fax:+86-21-58775203

email: gisrmu@sina.com

skype: yibing2012


Contact phone number

contact skype id: yibing2012

Attention has a surprise